Home Plan Omgeving Wonen Parken Contact

Kavels Rietzoom

De loting voor de kavels heeft inmiddels plaatsgevonden. De kavels die niet zijn ingeloot, worden op een later tijdstip voor vrije inschrijving ter beschikking gesteld.

Informatie hierover volgt nog. Hou de website Pakjeruimte.nl goed in de gaten als u geïnteresseerd bent om alsnog een kavel te kopen.

 

 


Bestemmingsplan Polder Zestienhoven

Bestemmingsplankaart Polder Zestienhoven

Randvoorwaarden nota Particuliere kavels Rietzoom (April 2017)

Welstandsparagraaf Park Zestienhoven (April 2008)

Informatiebrochure Kavels Rietzoom Park16Hoven

Beantwoording gestelde vragen loting Rietzoom