Home Plan Omgeving Wonen Parken Contact
Het Park van Park 16Hoven

Westerdijkpark
Het Westerdijkpark is genoemd naar plant- en dierkundige Johanna Westerdijk, de eerste vrouwelijke hoogleraar. Het Westerdijkpark heeft een functie voor de hele wijk, als sport en activiteitengebied voor kinderen van 9 jaar en ouder. Bij de basisschool is er een speelplein in het park. Er worden in 2017 een speelveldje, een klimrots en trimtoestellen aangelegd. Door het Westerdijkpark loopt ook een doorgaande (brom)fietsroute vanaf het centrum richting buitengebied. Het park heeft een ecologische functie: het gras wordt extensief beheerd zodat zich bloemrijk grasland ontwikkelt.In het Westerdijkpark zijn al 800 koningslindes geplant, maar het park is nog niet af. Het park wordt gefaseerd ontworpen en aangelegd.

In deze presentatie wordt meer informatie gegeven over de inrichting van het Westerdijkpark. Let wel: er kunnen als gevolg van verplichte toetsen nog veranderingen optreden. Aan de tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.

Het boekje ‘Het park van Park 16Hoven geeft een mooi beeld van dit park. Klik op de cover om het boekje te lezen.


=