Home Plan Omgeving Wonen Parken Contact

11 januari 2019

Bestemmingsplan Zestienhoven

Op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde Actualisatie Masterplan 16Hoven worden de bestemmingsplannen Polder Zestienhoven en HSL-Overschie geactualiseerd en samengevoegd tot één nieuw bestemmingsplan Zestienhoven. Wel zo overzichtelijk. Het Ontwerpbestemmingsplan Zestienhoven is nu gereed en ligt 6 weken ter inzage, vanaf vrijdag 11 januari 2019 tot en met donderdag 21 februari 2019. Het ontwerp bestemmingsplan is hier te downloaden.

U kunt ook de officiële bekendmaking downloaden, waarin staat hoe u een zienswijze kunt indienen. Dit kan dus niet via het algemene emailadres van projectteam Park 16Hoven.

Over het ontwerpbestemmingsplan Zestienhoven wordt een informatieavond gehouden op donderdag 31 januari 2019, tussen 19.00 tot 21.30 in het Best Western Rotterdam Airport hotel, Vliegveldweg 59, Rotterdam. De informatieavond kent geen vast programma. U kunt op elk tijdstip tussen 19.00 uur en 21.30 uur binnenkomen en het ontwerpbestemmingsplan inzien. Er zijn verschillende ambtenaren aanwezig aan wie u vragen kunst stellen over de inhoud van het ontwerpbestemmingsplan dat ter inzage ligt.

Nieuwsarchief

30 augustus 2018
Appartementen Laan van Tinbergen 4e kwartaal in de verkoop

 

meer >>