Home Plan Voorzieningen Wonen Parken Contact

11 december 2019

We kijken terug en blikken vooruit naar aanleiding van de bewonersavond over de horecaplannen.

TERUGBLIK BEWONERSAVOND

Op 26 november heeft er een bewonersavond plaatsgevonden over de horecaplannen in De Buitenplaats. Ongeveer 70 bewoners en volkstuingebruikers waren hierbij aanwezig.
Er was ruimte om ongerustheid en zorg omtrent de horeca te uiten en om vragen te stellen aan de gemeente, de aanwezige ontwikkelaar en de exploitant.

De gestelde vragen waarop al direct of nog niet direct antwoord gegeven kon worden, zijn verzameld en vindt u in de bijlage.
Dhr. Klijn, de ontwikkelaar van het horecapaviljoen, lichtte zijn plannen toe aan de hand van een presentatie. Deze vindt u eveneens terug in de bijlage.

Op verzoek van de aanwezigen gaf de heer van der Zee, de toekomstige horeca-exploitant, een korte toelichting op zijn concept De Schelp. Het horecaconcept richt zich voornamelijk op een restaurantfunctie, waarbij de keuken operationeel is van circa 10:00 tot 22:00 uur.
Het verhuren van ruimten ten behoeve van besloten feesten en borrels is geen hoofdzaak, maar behoort wél tot de mogelijkheden.
De heer van der Zee gaf verder aan geen plannen te hebben om activiteiten op het water aan te bieden zoals waterfietsen. Hij sprak tegen de aanwezigen uit dat hij een goede buur wil zijn. Hoewel een horecagelegenheid altijd ‘last’ met zich mee zal brengen, gaf hij aan om samen met de buurt te willen zorgen dat overlast wordt voorkomen. Bovenal wil de heer van der Zee een mooie zaak neerzetten, met een mooie menukaart waarbij hij hoopt de bewoners als gast te mogen ontvangen.

WERKGROEP

Een aantal aanwezigen heeft zich op deze bewonersavond aangemeld voor de werkgroep. Deze werkgroep is ervoor om oplossingen en ideeën te bedenken op het gebied van geluid en verkeer zodat horeca en de bewoners van Park 16Hoven als goede buren met elkaar kunnen samenleven.
Tijdens de eerste werkgroep wordt met alle deelnemers het proces en de frequentie van de werkgroep bepaald.
Uw inbreng is waardevol en u kunt zich nog tot uiterlijk zondag 15 december opgeven door een mail te sturen naar park16hovenSO@rotterdam.nl

Bijlage:
Lijst met vragen en antwoorden
Presentatie BVR Groep

Nieuwsarchief

8 juni 2021
Kavels Rietzoom

10 december 2020
Overzicht van alle speel- en beweegplekken

10 november 2020
Zoekt u een woning in Park 16Hoven?

15 oktober 2020
Nieuwsbrief 2e helft 2020

14 oktober 2020
Werkzaamheden Van der Duijn van Maasdamweg

1 april 2020
Uitspraak raad van State inzake bestemmingsplan

31 maart 2020
Behoud uw talud

30 maart 2020
9 villa’s op ‘De Driehoek’

meer >>