Home Plan Voorzieningen Wonen Parken Contact

27 april 2017

Actualisatie Masterplan 16Hoven

Tijdens de Informatiemarkt op 30 maart hebben (toekomstige) bewoners van Park 16Hoven hun mening kunnen geven op de Concept Actualisatie Masterplan 16Hoven. Op 11 april heeft de Gebiedscommissie Overschie advies uitgebracht over het concept. Erg veel bewoners waren het niet eens met het voorstel om geen winkels meer mogelijk te maken in Park 16Hoven.  

Op 18 april is wethouder Schneider van Stedelijke Ontwikkeling het gesprek aangegaan met de gebiedscommissie Overschie en een aantal (toekomstige) bewoners. Na overleg met wethouder Struijvenberg van Economie wordt er in de aangepaste Actualisatie Masterplan 16Hoven ruimte geboden voor een buurtsupermarkt in Hof van Maasdam. Het daadwerkelijk vestigen van een buurtsupermarkt is aan de markt. Wethouder Schneider is tot dit besluit gekomen, omdat in het huidige masterplan detailhandel was opgenomen en hij wil daar niet zomaar van afwijken.

Op 7 september 2017 heeft de gemeenteraad de Actualisatie Masterplan 16Hoven vastgesteld als Startpositie bestemmingsplan Zestienhoven. Met dit bestemmingsplan worden de bestemmingsplannen HSL- Overschie en Polder Zestienhoven geactualiseerd. Dit zal zijn beslag krijgen in de periode 2017-2019. Via de website houden wij u op de hoogte van het verloop van dit proces.

Nieuwsarchief

Meer>>