Home Plan Voorzieningen Wonen Parken Contact
Het Plan

Aan de rand van Overschie verrijst Park 16Hoven. Een unieke wijk. Een wijk met een grote variatie aan woningen, brede lanen, intieme binnenwerelden, speelgelegenheden voor de jeugd en veel groen. In de wijk komen de karakteristieken uit het oude polderlandschap terug. Zo zijn bijvoorbeeld langs de oude dijken en watergangen de langzaam verkeersroutes aangelegd. Bijzonder is de inpassing van de HSL, aan de oostkant van de wijk. Die loopt daar ondergronds met erboven het langgerekte Johanna Westerdijkpark.

Buiten wonen
Wonen in Park 16Hoven is echt ‘buiten’ wonen. Door het vele groen in en rond de wijk en park De Buitenplaats heeft de wijk een groen karakter. En de natuur ligt naast de deur; Midden Delfland, de Schiezone en de Vlinderstrik liggen op fietsafstand. Maar ondanks dat u echt buiten woont, staat u zo in het centrum van Rotterdam. Zowél met eigen vervoer, als met het openbaar vervoer via het aan de oostkant van de wijk gelegen Randstad Railstation Melanchtonweg.

Van Actualisatie Masterplan 16Hoven naar bestemmingsplan Zestienhoven
September 2017 heeft de gemeenteraad de Actualisatie Masterplan 16Hoven vastgesteld als Startnotitie bestemmingsplan Zestienhoven.
Het bestemmingsplan Zestienhoven is onherroepelijk geworden.
Het onherroepelijk bestemmingsplan Zestienhoven is vanaf april 2020 te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl
Ook staat het als extra service op deze pagina onderaan, bij de downloads.

Woningaanbod

Park 16Hoven biedt exclusieve woonmilieus voor mensen die houden van een ruim en luxe woonmilieu, bijzondere architectuur en die toch dicht bij de binnenstad willen wonen. De wijk heeft een aangename variatie in woningtypen en sferen. Dat komt niet alleen doordat meerdere partijen de wijk realiseren en er verschillende deelplannen zijn met verschillende karakteristieken. Het komt ook doordat u in delen van de wijk op uw eigen kavel, zonder al te veel regels, naar eigen inzicht uw droomhuis kunt bouwen.
Park 16Hoven wordt in verschillende fases ontwikkeld en gebouwd.

Vijverbuurt (in ontwikkeling sinds 2006) grenst direct aan Park De Buitenplaats. Deze buurt heeft een ontspannen en groen karakter door de lage woningdichtheid en de grote tuinen van de vrijstaande woningen, twee-onder-een kappers en een incidenteel klein appartementengebouw. De architectuur is bijzonder, aangezien voor het deel met de vrije kavels geen welstandsregels gelden. Naast vrije kavels bestaat de buurt uit formele lanen en informele binnenwerelden. De Vijverbuurt is bijna geheel verkocht en afgebouwd.

Bovenbeek (in ontwikkeling sinds 2011) heeft door zijn ligging nabij de GK van Hogendorpweg en Randstadrail en de hogere bebouwingsdichtheid een meer stedelijk karakter. De buurt ligt rondom het Westerdijkpark en bestaat uit een mix van twee-, drie- en vier-onder-een kapwoningen, rijwoningen, een basisschool en een kinderdagverblijf en als hoogteaccent De Parkmeester. Hier moet alleen nog de oostelijke rand van het Westerdijkpark gebouwd worden, de deelprojecten Driehoek en Parkrand Oost. Dit gebeurt nadat de bouwweg naar de Rietzoom niet meer nodig is.

Rietzoom (in ontwikkeling sinds 2014) wordt gekenmerkt door de grote hoeveelheid water. Ongeveer een vijfde van het oppervlak van deze buurt bestaat uit water. Veel woningen in Rietzoom grenzen dan ook met hun tuin of terras aan het water. Aan de westelijke kant is Rietzoom ruim en groen van opzet, met particulieren kavels waarop u uw droomwoning kunt bouwen. Vanaf 31 juli 2019 komen er weer enkele kavels in de verkoop op de website. Richting de oostzijde loopt de woningdichtheid langzaam op. Met behoud van veel water heeft de buurt daar een wat stedelijker karakter. De laatste projectmatige ontwikkelingen in de Rietzoom zijn in aanbouw, of worden binnenkort opgeleverd. De komende jaren zijn en komen de kavels voor zelfbouw stapsgewijs in de verkoop.

Reijsendaal is gelegen ten noorden van de Van der Duijn van Maasdamweg, de brede ‘oprijlaan’ naar de Buitenplaats. Deze buurt moet nog ontwikkeld worden. De bebouwing zal bestaan uit een mix van twee-, drie- en vier-onder-een kapwoningen, rijwoningen en een incidenteel appartementengebouw.

De Buitenplaats is het wijkpark van Park 16Hoven, dat in oktober 2014 met een feestelijke opening in gebruik is genomen. In het prachtige park van meer dan 25ha groot komen in de komende jaren nog drie appartementencomplexen en een horecavoorziening, als ware het de hoofd- en bijgebouwen van een traditionele “buitenplaats”.

Hof van Maasdam is het centrum van Park 16Hoven en heeft door zijn ligging nabij de GK van Hogendorpweg en Randstadrail een hogere bebouwingsdichtheid en hoogte een meer stedelijk karakter. Hier worden naast woningen ook een tweede basisschool, maatschappelijke voorzieningen, een horecavestiging en een buurtsupermarkt mogelijk gemaakt. De buurt ligt rondom het noordelijk deel van het Westerdijkpark, dat nog aangelegd moet worden.

Kijk bij Wonen voor meer informatie over de beschikbare woningen en projecten in voorbereiding.

Ruimtelijke Ordeningsdocumenten
Bestemmingsplan Zestienhoven
Verbeelding bestemmingsplan Zestienhoven

Voormalige Ruimtelijke Ordeningsdocumenten
Bestemmingsplan Polder Zestienhoven
Bestemmingsplankaart Polder Zestienhoven

Documenten planvorming Park 16Hoven
Actualisatie Masterplan 16Hhoven 2017
RVW Parkrand Oost en Driehoek
Inrichtingsplan Vijverbuurt
Inrichtingsplan kavels Elzenrijk
Inrichtingsplan Riethoven
RVW Buitenplaats
Iinrichtingsplan Tinbergen Zuid
Inrichtingsplan Copernicus Zuid
Inrichtingsplan Tinbergenlaan Midden
Nota van uitgangspunten Reijsendaal
Nota van uitgangspunten Hof van Maasdam

Park 16Hoven
=