Home Plan Voorzieningen Wonen Parken Contact
natuurgebied
Basisonderwijs, mogelijkheid voor buurtsupermarkt en horeca

Aan de noordkant van de Van der Duijn van Maasdamstraat wordt in de jaren na 2022, buiten de basisschool, de rest van het centrum ontwikkeld. Er wordt de planologische mogelijkheid geboden een buurtsupermarkt en een horecavoorziening te vestigen, indien daar exploitanten voor zijn. Via de website houden wij u op de hoogte.

=