Home Plan Omgeving Wonen Parken Contact
natuurgebied
Basisonderwijs en kinderopvang

Het centrum van de wijk bestaat nu al uit de Basisschool Park 16Hoven, de Openbare Daltonschool Overschie en de katholieke Albert Schweizerschool en uit de voorzieningen onder de Parkmeester, waar o.a. de buitenschoolse opvang Bimbola is gevestigd.

=