Home Plan Voorzieningen Wonen Parken Contact
natuurgebied
Volkstuinen

Aan de zuidkant van de wijk liggen twee volkstuinver-enigingen: vtv Blijdorp en vtv Zestienhoven. Iedere zomer komen vele Rotterdammers hier genieten van de rust en ruimte in
Park 16Hoven én van hun keurig verzorgde tuintjes natuurlijk!

www.vtvblijdorp.nl

=